TECH Sterowniki

Elektronika użytkowa, sterowanie ogrzewaniem, to specjalność firmy TECH sterowniki. Ten największy obecnie producent sterowników stosowanych do kotłów na paliwa stałe, produkuje miedzy innymi mikroprocesorowe urządzenia elektroniki użytkowej, zajmuje się także konstrukcją oraz produkcją całościową kotłów na drewno, węgiel, pellet czy biomasę. Poszerzając dostępny dla klientów asortyment, firma proponuje także regulatory używane do chłodziarek, oczyszczalni ścieków, pieczarkarni, jak również regulatory pokojowe, a nawet tablice wyników na boiska sportowe.
Rozwiązania dotyczące regulacji i sterowania ogrzewania domowego jest intuicyjne i przejrzyste. Firma szczegółowo informuje swoich klientów o systemach funkcjonowania kotłów, pomp C.O., sterowników do kotłów, oraz możliwościach oszczędzania ciepła za pomocą tych sterowników.

Przedsiębiorstwo deklaruje wysoki standard przebadany w systemie zarządzania jakością ISO 9001. Od kilku lat zdobywa także certyfikaty zgodności z dyrektywą europejską. Firma TECH sterowniki popiera i realizuje politykę firmy zgodną z zasadami dbałości o środowisko, utylizując zużyte w trakcie produkcji elementy i urządzenia elektroniczne. Jest także beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Bierze udział w międzynarodowych targach m. in. w ISH we Frankfurcie nad Menem.
TECH sterowniki ma szeroko rozwiniętą sieć dystrybutorów w całej Polsce, w każdym z województw. Doszkala we współpracy ze swoimi partnerami handlowymi instalatorów produktów znajdujących się w asortymencie. Prowadzi także badania – na przełomie roku 2016/2017 firma przeprowadziła ankietę wśród internautów dotyczącą ogrzewania w polskich gospodarstwach domowych.