Instalacja kanalizacyjna jest równie niezbędna jak instalacja wodna – tam gdzie zużywana jest woda powstawać będą ścieki. Ze względu na charakter tej instalacji, warto szczególnie zadbać aby wykonana była solidnie, co zapewni wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Kanalizacja to instalacja służąca do odprowadzania odpowiednio:

  • Kanalizacja sanitarna – ścieków sanitarnych
  • Kanalizacja deszczowa (kanalizacja burzowa) – wód opadowych
  • Kanalizacja ogólnospławna – odprowadza ścieki bytowe i wody opadowe

Ze względu na zasadę działania wyróżnia się instalacje kanalizacyjne:

  • Grawitacyjne – spływ ścieków spowodowany tylko działaniem siły grawitacji
  • Podciśnieniowe – odprowadzanie ścieków wymusza próżnia w instalacji
  • Ciśnieniowe – odprowadzanie ścieków spowodowane jest działaniem pompy ścieków

 

Kanalizacja sanitarna – elementy

System odprowadzania ścieków bytowych można podzielić na 3 umowne części:

  • Kanalizacja sanitarna wewnętrzna – zbiera i odprowadza ścieki na terenie budynku
   • Podejścia kanalizacyjne umożliwiające odbiór ścieków z urządzeń (np. wanna, zlew, WC) i wpustów podłogowych (kratki, odpływy liniowe itp.)
   • Rury kanalizacyjne – piony (odbierają ścieki z urządzeń) oraz poziomy (przewody odpływowe) – zbierają ścieki z pionów
   • Kształtki i łączki
   • Rewizje umożliwiające zbadanie i czyszczenie odcinków rur
   • Armatura zabezpieczająca – np. zawory odcinające
   • Uszczelki, izolacje akustyczne, systemy mocowań i in.
  • Kanalizacja sanitarna zewnętrzna (umowną granicą jest czyszczak główny) – fragment instalacji poza budynkiem, ale na terenie nieruchomości
   • Przykanalik – rura kanalizacyjna z odpowiednim spadkiem
   • Studzienka rewizyjne / studzienka włazowa
  • Zewnętrzna sieć kanalizacyjna – własność odbiorcy ścieków
   • Kolektory kanalizacyjne prowadzące do oczyszczalni i odbiornika

 

Jeśli dom stoi w dużej (ponad 300m) odległości od sieci kanalizacyjnej można zastosować inne rozwiązania na odprowadzanie ścieków:

  • Zbiorniki bezodpływowe – szamba (wywożone co ok. 2tygodnie)
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków  – oczyszczanie na terenie nieruchomości i odprowadzanie do zbiornika wodnego lub gruntu

Elementy kanalizacji sanitarnej wykonuje się z:

  • Tworzyw sztucznych (np. rury pcv) – przewody, łączniki, kształtki
  • Żeliwa – kanalizacja zewnętrzna
  • Krzemionki – poziomy kanalizacyjne i kanalizacja zewnętrzna
  • Betonu – kanalizacja zewnętrzna

Kanalizacja deszczowa

Odprowadza ścieki opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni takich jak podjazdy, parkingi, drogi, chodniki, dachy. Sama budowa kanalizacji deszczowej jest bardzo podobna do systemu kanalizacji sanitarnej – tyle, że ścieki deszczowe odprowadza się do zbiorników naturalnych lub systemu rozsączającego. Dobór materiałów jest uzależniony od rodzaju gruntu, a na budowę kanalizacji deszczowej również należy uzyskać zgodę regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Hurtownia instalacyjna Abakus Olsztyn ma w ofercie kompletne instalacje kanalizacyjne:

  • Kanalizacja sanitarna
   • Kanalizacja wewnętrzna
   • Kanalizacja zewnętrzna
   • Kanalizacja niskoszumowa
  • Kanalizacja deszczowa (kanalizacja burzowa)
  • Rury kanalizacyjne
  • Studzienki kanalizacyjne
  • Rewizje
  • Kształtki, łączki, kołnierze, opaski
  • Zawory napowietrzające, wywiewki, i inne

Współpracujemy z producentami najtrwalszych systemów kanalizacji: Armakan, Drewplast, InstalPlast, Pipelife, Wavin.