Kominy (systemy kominowe) to instalacje przeznaczone do usuwania na zewnątrz budynku spalin lub zużytego powietrza. Ze względu na rodzaj usuwanych substancji wyróżniamy:
 • Kominy dymowe – odprowadzają spaliny z palenisk zasilanych paliwem stałym, spaliny te poza tlenkami gazowymi zawierają pyły, sadze i parę wodną
 • Kominy spalinowe – odprowadzają spaliny z palenisk zasilanych paliwami płynnymi i gazem
 • Kominy wentylacyjne
   • Nawiewne – dostarczają powietrze niezbędne do procesu spalania
   • Wywiewne – odprowadzają zużyte powietrze
Ze względu na konstrukcję wyróżniamy:
 • Kominy jednowarstwowe  – z jednorodną ścianą
 • Kominy wielowarstwowe – ze ścianą składającą się z kilku warstw
Kominy możemy też podzielić ze względu na ich usytuowanie:
 • Kominy wbudowane (kominy wewnętrzne) – to systemy kominowe poprowadzone wewnątrz budynku
 • Kominy zewnętrzne mogą być kominami połączonymi z instalacjami w budynku i prowadzonymi na zewnątrz niego lub są to tzw. kominy wolnostojące niezwiązane z instalacjami budynku
Nowoczesne systemy kominowe wykonywane są ze stali nierdzewnej. Grubość i rodzaj blachy oraz przekrój i kształt komina należy dostosować do przeznaczenia (element przyłączeniowy, wkład kominowy czy samodzielny komin), rodzaju i temperatury spalin, charakteru pracy (chodzi o powstawanie pary wodnej – na mokro vs na sucho), rodzaju kotła. Wybór konkretnego rozwiązania dobrze skonsultować wcześniej z zakładem, który będzie dokonywał odbioru komina  (odbiór nakazują przepisy).

Abakus Olsztyn – hurtownia instalacyjna – oferuje:

 • Kominy: gotowe systemy kominowe (kominy systemowe) i wkłady kominowe
 • Systemy kominowe jednościenne
 • Systemy kominowe dwuścienne
 • Systemy kominowe żaroodporne
 • Systemy kominowe kwasoodporne
 • Systemy kominowe z blachy czarnej
 • Systemy kominowe owalne
 • System kominowy aluminiowy – do wentylacji
 • System kominowy do agregatów
 • Obudowy kominów
 • Akcesoria kominowe
   • Przyłącza do kominków
   • Neutralizatory (neutralizują odczyn skroplin)
   • Nasady kominowe
   • Tłumiki akustyczne
   • Pokrywy komina

Sprzedajemy kominy pochodzące od czołowych producentów branży kominiarskiej, firm: Prodmax, MK Żary i Jeremias.