Kotły gazowe: co to jest kondensacja?

Kondensacja to zjawisko polegające na przejściu pary wodnej znajdującej się w powietrzu ze stanu gazowego w stan ciekły lub stały. Schładzanie powietrza powoduje wzrost jego wilgotności względnej, kiedy wilgotność ta osiągnie 100% (tzw. punkt rosy) rozpoczyna się kondensacja pary wodnej. Temperatura punktu rosy, a więc temperatura, w której para wodna zacznie się skraplać, zależy od składu i ciśnienia powietrza. Kotły gazowe wykorzystujące zjawisko kondensacji pary wodnej ze spalin w celu odzysku ciepła to piece / kotły kondensacyjne.

Jak działa kocioł kondensacyjny?

Kocioł kondensacyjny jest kotłem gazowym ogrzewającym wodę, która zasila instalacje ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową. Są to kotły z zamkniętą komorą spalania, co oznacza, że spaliny nie wędrują prosto do komina, ale przechodząc przez wymiennik ciepła wstępnie podgrzewają chłodną wodę powracającą z instalacji co. Następnie schłodzone gazy spalinowe ulegają zjawisku kondensacji – oddają ciepło przez wykraplanie się z nich pary wodnej. Dalej schłodzone w wyniku kondensacji (nadal jednak mają 40-50stC) spaliny wędrują do przewodu kominowego, który również jest pomyślany pod kątem odzysku ciepła. Komin składa się z dwóch współosiowych rur i jest swoistym wymiennikiem ciepła – wewnętrzną rurą odprowadzane są spaliny, podczas gdy zewnętrzną doprowadza powietrze do komory spalania. Spaliny przed bezpowrotnym wypuszczeniem do atmosfery podgrzewają wstępnie doprowadzane do komory powietrze.

Jaką oszczędność zapewnia piec kondensacyjny?

Kotły kondensacyjne zapewniają maksymalne wykorzystanie energii paliwa, dzięki wieloetapowemu odzyskowi ciepła ze spalin. Są to najnowocześniejsze urządzenia grzewcze. Oszczędność kotła zależy od temperatury wody powracającej w instalacji co (sprawność kotła jest najwyższa w instalacjach niskotemperaturowych) oraz sprawności i konstrukcji wymienników ciepła. Oszczędności, jakie może nam zapewnić piec kondensacyjny to nawet 30% mniej zużytego paliwa w stosunku do tradycyjnych kotłów gazowych.

Kotły gazowe: kocioł jednofunkcyjny czy kocioł dwufunkcyjny?

Kotły gazowe jednofunkcyjne i dwufunkcyjne spełniają te same zadania: ogrzewają wodę do instalacji co oraz ciepłą wodę użytkową. Różnica polega na tym, że kocioł jednofunkcyjny ciepłą wodę użytkową podgrzewa w osobnym podgrzewaczu wiszącym obok lub pod kotłem, natomiast kocioł dwufunkcyjny podgrzewa ciepłą wodę na bieżąco (w sposób przepływowy) i nie potrzebuje dodatkowego podgrzewacza (zasobnika).

Kocioł dwufunkcyjny wybieramy gdy:

Mamy mieszkanie lub mały dom
W domu jest tylko jedna łazienka
Odległość punktu poboru wody (np. prysznic) od kotła wynosi maksymalnie 7 metrów!
Jeśli mieszkanie nie spełnia tych warunków lepiej wybrać kocioł jednofunkcyjny z odpowiedniej pojemności zasobnikiem – aby mieć pewność, że ciepłej wody nie zabraknie.

Kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem – co to jest?

Z reguły kotły dwufunkcyjne – kotły kompaktowe przystosowane są do pracy bez zasobnika (podgrzewają ciepłą wodę użytkową na bieżąco nie magazynując jej), a zasobnik na ciepłą wodę montujemy przy kotłach jednofunkcyjnych. Wyjątkiem jest kocioł kompaktowy czyli kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem – wbudowany w wysokiej mocy kocioł zasobnik o niewielkiej pojemności pokrywa chwilowo zwiększone zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Kocioł kompaktowy wymaga zdecydowanie mniej miejsca niż odpowiadający mu kocioł jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem.