Najprostszym i najwygodniejszym sposobem na odprowadzanie ścieków jest podłączenie domowej instalacji kanalizacyjnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Niestety nie jest możliwe wszędzie – w przypadku dużego oddalenia kolektorów kanalizacji miejskiej od naszych zabudowań podłączenie takie staje się nieekonomiczne (koszta wykonania podłączenia do głównej sieci ponosi inwestor) lub niemożliwe (zbyt duża odległość). Alternatywą dla podłączenia do sieci miejskiej są:

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
 • Szamba

Przydomowe oczyszczalnie ścieków realizują oczyszczanie w dwóch etapach, a każdy z nich przebiega w innym miejscu:

  • Osadnik gnilny (zbiornik przepływowy, separator)– zachodzi tu wstępne podczyszczania ścieków, czyli etap beztlenowego oczyszczania ścieków. Ścieki zostają mechanicznie rozdzielone (dzięki działaniu grawitacji) na osad (cięższy od wody) i zawiesinę (lżejszą od wody). Osad ulega fermentacji – część rozpuszcza się w wodzie część odkłada na dnie osadnika. Osadnik zbudowany jest z kilku komór – przegrody uniemożliwiają przedostanie się do dalszych komór cięższych od wody osadów i lżejszych zawiesin. Podczyszczone w osadniku ścieki to tzw. szara woda
  • Separator tłuszczów – niezbędny w przypadku dużej ilości tłuszczów w ściekach, zazwyczaj można kupić separatory zintegrowane już z osadnikiem gnilnym
  • Drugi etap oczyszczania to oczyszczanie tlenowe przy udziale mikroorganizmów tlenowych – etap ten przebiegać może z użyciem napowietrzacza, drenażu lub złoży biologicznych
  • Oczyszczone w dwuetapowym procesie ścieki trafiają do odbiornika – zbiornika wodnego lub gruntu

Planując budowę oczyszczalni warto dowiedzieć się dofinansowanie przydomowej oczyszczalni (może wynosić nawet do 80%).

Szamba – zbiorniki bezodpływowe

Szamba to bezodpływowe zbiorniki na ścieki. Wymagają regularnego opróżniania – w częstotliwości zależnej od ilości produkowanych ścieków i pojemności zbiornika. Nowoczesne ekologiczne szambo to zbiornik wykonany z lekkiego, ale szczelnego tworzywa, który dzięki specjalnej konstrukcji ma wytrzymałość jak szambo betonowe.

Hurtownia Abakus Olsztyn oferuje:

  • instalacje kanalizacyjne: kanalizacje wewnętrzna i kanalizacja zewnętrzna
  • Osadniki gnilne o różnych pojemnościach
  • Zbiorniki bezodpływowe na ścieki – szambo ekologiczne
  • Szamba betonowe
  • Bakterie do szamba i oczyszczalni
  • Oczyszczalnie przydomowe
   • oczyszczalnia z drenażem rozsączającym
   • oczyszczalnia z filtrem piaskowym
   • oczyszczalnia z filtrem gruntowo – roślinnym
   • oczyszczalnia ze złożem biologicznym
   • oczyszczalnia z komorą osadu czynnego
  • filtry doczyszczające
  • separatory tłuszczu
  • studzienki
  • nadbudowy

Współpracujemy z czołowymi producentami nowoczesnych i ekologicznych oczyszczalni przydomowych i szamb, firmami SotralentzMiciński, Delfin

 

Oferta firmy Delfin

Delfin dostawa gratis