Informacje o projekcie: Wzrost konkurencyjności firmy „Abakus” sp. z o.o. poprzez stworzenie elektronicznego systemu zarządzania pracą przedsiębiorstwa i obsługi klienta wraz ze specjalistycznym portalem branżowym.

Nasza firma wdraża projekt, którego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania firmą  oraz zwiększenie jakości obsługi klientów. Jesteśmy w trakcie uruchamiania  nowych usług poprzez stworzenie między innymi: internetowej platformy sprzedaży hurtowej, internetowego sklepu sprzedaży detalicznej oraz branżowego portalu informacyjnego.

Galeria z realizacji projektu

Europa

Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury Regionem Zjednoczonej Europy