Instalacje sanitarne posiadają kilka systemów instalacyjnych, w których krąży woda – nie wszystkie jednak nazwiemy instalacją wodną (np. instalacja grzewcza lub instalacja przeciwpożarowa). Instalacja wodna (instalacja wodociągowa) zaopatruje budynek w ciepłą i zimną wodę, spełniającą warunki przydatności do spożycia przez ludzi. Rodzaje instalacji wodnych:

  • Instalacja zimnej wody
  • Instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
  • Instalacja wody cyrkulacyjnej

Z czego składa się instalacja wodna?

  • Źródło wody – obecnie najczęściej zewnętrzna sieć wodociągowa, ale może być również studnia
  • Rury prowadzące wodę
  • Kształtki i złączki
  • Armatura wodna
   • Armatura regulacyjna – zawory i kurki
   • Armatura zabezpieczająca – filtry siatkowe
   • Armatura pomiarowa – wodomierze
   • Armatura czerpalna – zawory czerpalne i baterie

Instalacja wodna – jakie rury?

Wszystkie rury instalacji wodnej (oraz inne jej elementy) musza posiadać atest PZH, dopuszczający je do kontaktu z wodą: rury nie mogą zmieniać smaku ani nasycenia wody szkodliwymi substancjami, ponadto ich jakość powinna gwarantować bezawaryjną pracę instalacji co najmniej przez 50 lat. Najczęściej w instalacjach wodnych używane są:

  • Rury stalowe – do niedawna były podstawowym elementem instalacji wodnej, stopniowo wypierają je inne – łatwiejsze w montażu
  • Rury miedziane – trwałe, odporne na korozję i wysoką temperaturę
  • Rury z tworzyw sztucznych – lekkie, nie tworzy się osad, dobra izolacja termiczna
   • Rury PP
   • Rury PEX
   • Rury PE
   • Rury PB
   • Rury PVC
  • Rury wielowarstwowe

Instalacje zimnej wody i instalacje c.w.u. prowadzi się równolegle – rury z gorącą wodą powyżej tych z zimną – co zapobiega ogrzewaniu przez ciepłą wodę rur z wodą zimną. Niezbędnym elementem instalacji c.w.u. jest podgrzewacz c.w.u., z którego biegną rury do wszystkich punktów poboru wody. Są dwa sposoby układania instalacji – tradycyjny trójnikowy i nowocześniejszy rozdzielaczowy.

Instalacja cyrkulacyjna to instalacja c.w.u. wyposażona w dodatkowe rury (którymi woda krąży w przypadku braku poboru) – cyrkulację wymusza pompa cyrkulacyjna. Instalacje tą stosuje się w przypadku oddalenia podgrzewacza od najdalszych punktów poboru wody o dalej niż kilka metrów. Dzięki temu ciepła woda jest dostępna prawie natychmiast – nie musimy czekać aż dotrze z podgrzewacza. Rury pokrywa się izolacją cieplną, a pompa wyposażona może być w wyłącznik czasowy lub termostat – dzięki temu koszta eksploatacji instalacji cyrkulacyjnej nie są wysokie.

Sklep Abakus Olsztyn oferuje kompletne instalacje wodne:

  • Kompletne instalacje wodne
  • Rury do instalacji wodnych
   • Rury z tworzyw sztucznych
    • Rury PP
    • Rury PEX
    • Rury PE
    • Rury PB
    • Rury PVC
   • Rury stalowe
   • Rury miedziane
   • Rury wielowarstwowe
  • Elementy złączne, kształtki
  • Armatura wodna, m.in.:
   • Zawory kulowe
   • Zawory zwrotne
   • Zawory odcinające
   • Zawory bezpieczeństwa
   • Zawory specjalne
   • Zawory grzybkowe
   • Filtry do wody
   • Wodomierze
   • Zawory czerpalne
   • Baterie

Oferujemy elementy instalacyjne i kompletne instalacje wodne pochodzące tylko od najlepszych producentów, posiadających wszelkie atesty dopuszczające instalacje do użytku. Naszymi dostawcami są: Armatura Kraków, Comap, Georg Fischer, Grundfos, Ferro, Herz, InstalPlast, Pipelife, Prandelli, Vesbo, Viega, Valvex,Wavin, Wilo i inne.