Odnawialne źródła energii – Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia pozwalające na wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzania lub chłodzenia pomieszczeń oraz/lub podgrzania wody użytkowej. Ze względu na miejsce poboru energii wyróżniamy pompy cieplne:

  • Pompy gruntowe (BW) – wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi
  • Pompy wodne (WW) – wykorzystują energią zgromadzoną w wodach gruntowych
  • Pompy powietrzne (AW) – wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu

Na wybór konkretnego rozwiązania wpływ mają warunki klimatyczne i geologiczne, wielkość i zabudowa działki, zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową oraz rodzaj zamontowanego ogrzewania.

W Polsce najczęściej kupowane są pompy BW, rosnącą popularnością cieszą się także pompy AW a najmniej popularne są pompy WW.

Pompa gruntowa wymaga wykonania odwiertów co 6-8 m lub ułożenia wężownicy prawie 2 m pod powierzchnią ziemi, na powierzchni 3-krotnie przekraczającej powierzchnię działki.

Pompa wodna wymaga dostępu do otwartego zbiornika wodnego, na którego dnie układa się wężownicę lub dostępu do wód gruntowych (konieczność wykopania studni).

Pompy powietrzne nie wymagają wykonywania odwiertów ani prac ziemnych.

Należy zwrócić uwagę, że pompy ciepła nie są samowystarczalne i do pracy potrzebują podłączenia do źródła zasilania. Pobór energii nie jest duży, a ze względu na źródło zasilania pompy dzielimy na:

  • Pompy elektryczne
  • Pompy olejowe
  • Pompy gazowe

Energia uzyskana przez pompę cieplną wynosi 2-5 krotność energii potrzebnej do pracy urządzenia!

Zasada działania pompy ciepła nie polega na wytwarzaniu energii ale jej przenoszeniu (przepompowywaniu) – z ziemi, wody lub powietrza do wnętrza domu. Efektem ubocznym ogrzania powietrza lub wody w domu jest ochłodzenie miejsca poboru energii, czego w praktyce oczywiście nie odczuwamy.

Abakus oferuje pompy ciepła wszystkich typów, pompy gruntowe, pompy wodne i pompy powietrzne, zasilające instalacje co i podgrzewające cwu, zasilane z różnych źródeł. Wszystkie urządzenia pochodzą od renomowanych producentów, z którymi współpracujemy:

Sklep Abakus Olsztyn posiada w swojej ofercie pompy tak znanych marek jak: NIBE – BiawarGalmetAristonJunkers

Zasada działania powietrznej pompy ciepła