Domowa instalacja gazowa to system doprowadzający gaz z zewnętrznej sieci gazociągowej do domowych odbiorników gazu, którymi najczęściej są: kocioł gazowy (ogrzewanie gazowe jest alternatywą dla miejskiego), podgrzewacz c.w.u. lub kuchenka gazowa.

Z jakich elementów jest zbudowana instalacja gazowa:

  • Przewody gazowe, kształtki
  • Armatura gazowa
   • Przyłącza
   • Zawór kulowy odcinający
   • Zawór redukcyjny
   • Gazomierz
Instalacja gazowa – przepisy
Ze względów bezpieczeństwa szczegółowe instrukcje dot. prowadzenia instalacji gazowej w domu precyzują przepisy Prawa Budowlanego, a sam projekt instalacji przed realizacją musi uzyskać pozwolenie na jej budowę.
Instalacje gazowe wykonuje się z rur stalowych lub rur miedzianych, prowadząc je po wierzchu ścian, lub ewentualnie zabudowując nieuszczelnioną obudową (względy bezpieczeństwa).
Wszystkie elementy instalacji gazowej muszą posiadać aprobatę techniczną, a samo poprowadzenie instalacji wykonane powinno być przez uprawnionego instalatora. Po wykonaniu instalacja przechodzi skrupulatną kontrolę, która sprawdza zgodność wykonania z projektem oraz szczelność wszystkich elementów.

Hurtownia Abakus oferuje kompletne instalacje gazowe:

  • Przewody gazowe
   • rury stalowe i kształtki stalowe
   • rury miedziane i kształtki miedziane
  • Przyłącza gazowe – przewody elastyczne i sztywne
  • Skrzynki gazowe – szafki gazowe
  • Armatura gazowa
   • Zawory gazowe: np. zawór kulowy odcinający, zawór redukcyjny gazu
   • Reduktory ciśnienia
   • Gazomierze
   • Kształtki
   • Akcesoria gazowe
Sklep Abakus Olsztyn – Instalacje, Ogrzewanie, Łazienki –  Wszystkie oferowane przez nas elementy systemu instalacji gazowej pochodzą od renomowanych producentów (Armatura Kraków, Ferro, Famas, Tycner, Capricorn, Viega) i posiadają stosowne aprobaty techniczne.