Gdzie i po co stosować separator węglowodorów

Separatory węglowodorów stosuje się aby zapobiec przedostawaniu się substancji ropopochodnych zawartych w ściekach do kanalizacji. Separatory są urządzeniami przepływowymi, co oznacza że oddzielanie substancji ropopochodnych następuje w sposób mechaniczny, podczas przepływu ścieków przez instalację.
Ponieważ produkty ropopochodne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, ich maksymalne stężenie w ściekach odprowadzanych do kanalizacji lub zbiorników naturalnych precyzują przepisy prawne. Jest to wartość, odpowiednio, <100mg/l dla kanalizacji miejskiej i <5mg/l dla zbiorników naturalnych.
Separatory węglowodorów należy stosować do oczyszczania wód procesowych, deszczowych i roztopowych pochodzących z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi, czyli przede wszystkim:
  • Stacje benzynowe
  • Warsztaty samochodowe
  • Myjnie samochodowe
  • Lotniska
  • Złomowiska
  • Parkingi
  • Drogi

Proces oczyszczanie ścieków z substancji ropopochodnych

W pierwszym etapie oczyszczania ścieki trafiają do odmulacza, który zatrzymuje wszystkie substancje stałe w nich zawarte (muł, piasek, żwir i in.). Odmulacz nie jest niezbędnym elementem separatora węglowodorów-możliwy jest zakup seperatora bez odmulacza.
Dopiero w następnej fazie ścieki oczyszczone z substancji stałych, ale wciąż zawierające substancje ropopochodne trafiają do właściwej komory separacyjnej (komory flotacyjnej). Następuje tutaj proces flotacji, polegający na zbijaniu cząstek substancji ropopochodnych w większe krople i wypływaniu ich na powierzchnię. Oczyszczone w ten sposób wody ściekowe mogą trafić do kanalizacji. Jeśli oczyszczone ścieki nie trafiają do kanalizacji miejskiej ale odprowadzane są do środowiska naturalnego w separatorze stosuje się dodatkowo wkładkę koalescencyjną, która pozwala uzyskać jeszcze niższe stężenie substancji ropopochodnych w ściekach. Automatyczne zamknięcie w syfonie wyprowadzającym ścieki uniemożliwia wydostanie się substancji ropopochodnych z separatora.
Do zbierania wód opadowych z dużych powierzchni służy separator z obejściem przelewowym, wyposażony w system umożliwiający zwiększenie przepływu nominalnego separatora podczas gwałtownej ulewy i przepuszczenie czystej wody przez obejście.

Separatory różnią się pojemnością, przepływem i konstrukcją. Należy je dobierać indywidualnie biorąc pod uwagę specyficzne warunki panujące w danym miejscu (wody deszczowe, wody procesowe, powierzchnia i nasiąkliwość terenu, zawartość węglowodorów).

Hurtownia Abakus Olsztyn posiada w ofercie separatory weglowodorów firmy: Delfin