Ogrzewanie domu można zapewnić poprzez oddzielne źródła ciepła w każdym pokoju, jednak nieporównywalnie częściej (ze względów praktycznych i ekonomicznych) stosuje się tzw. centralne ogrzewanie. Grzejnikami niepodłączonymi do instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) pozostają często grzejniki łazienkowe, które chcemy mieć ciepłe również latem lub wiosną (chociaż grzejniki wodno-elektryczne można podłączyć do instalacji c.o., a z zasilania grzałką korzystać tylko poza sezonem grzewczym).
Centralne ogrzewanie to system grzewczy, który zapewnia dystrybucję ciepła z jednego źródła na kilka pokoi, cały budynek, kilka budynków czy wręcz niewielkie miasto.
Źródłem ciepła w instalacji c.o. najczęściej jest kocioł grzewczy lub wymiennik ciepła (w przypadku gdy korzystamy z tzw. ogrzewania miejskiego, czyli sieci ciepłowniczej miasta). Ze względu na rodzaj zasilania wyróżniamy kotły:
Do rozprowadzania ciepła po instalacji jako czynnik grzewczy najczęściej używana jest woda, choć w zależności od źródła ciepła może zdarzyć się, że będzie to też para wodna lub powietrze. Obieg wody pod odpowiednim ciśnieniem i dotarcie jej do całej instalacji grzewczej zapewnia pompa c.o.
Odbiornikami ciepła w instalacji c.o. zazwyczaj są grzejniki. Stanowią one swoiste wymienniki ciepła – wpływająca do nich pod ciśnieniem woda oddaje swoje ciepło otoczeniu poprzez grzejnik.

Centralne ogrzewanie – rury i armatura

Woda z kotła do grzejników dociera przewodami instalacji grzewczej, którymi mogą być:
  • Rury z tworzyw sztucznych (rury tworzywowe) – wykonane z PE-X, PB, PP lub rury wielowarstwowe
  • Rury miedziane
  • Rury stalowe
  • I elementy złączne – kształtki
Instalacja c.o. zbudowana jest wg schematu: kocioł – rura zasilająca – przewód główny – rury rozprowadzające. W przypadku budynku wielokondygnacyjnego instalację na wyższe kondygnacje prowadzi się za pomocą tzw. pionów.

Na instalacji c.o. znajduje się także armatura grzewcza:

  • Armatura regulacyjna, np.
  • zawór termostatyczny
   • głowica termostatyczna
   • zawór grzejnikowy
   • zawór trójdrogowy
   • zawór odcinający
   • zawór mieszający
  • Armatura zabezpieczająca, np.
   • zawór bezpieczeństwa
   • zawór odpowietrzający
  • Pompy c.o.

Salon Abakus Olsztyn oferuje:

  • instalacje centralnego ogrzewania
  • Rury i kształtki do instalacji grzewczych: rury pex, rury pp, rury pb, rury wielowarstwowe, rury miedziane, rury stalowe
  • Pompy c.o.
  • Armatura grzewcza
   • zawory grzejnikowe
   • głowice termostatyczne
   • zawory termostatyczne
   • zawory odcinające
   • zawory bezpieczeństwa
   • zawory odpowietrzające i inne
Instalacje c.o. i armatura grzewcza pochodzą od współpracujących z nami, renomowanych producentów: Afriso, Armatura Kraków, Caprocorn, Comap, DanfossFerro, Herz, Grundfos, Prandeli, Vesbo, Viega, Valvex, Wavin Wilo i inni.