Dorosły człowiek zużywa około 20m3 powietrza na godzinę. Dlatego dla zachowania dobrego samopoczucia i zdrowia niezbędne jest zapewnienie dostępu świeżego powietrza do pomieszczeń zamkniętych, w których przebywamy. Wietrzenie za pomocą otwartych okien jest stosowane jako rozwiązanie chwilowe, ze względu na duże straty ciepła (energii) oraz szereg innych niedogodności z tym związanych (jak chociażby hałas z zewnątrz, przeciągi i in.). Dobrze wykonany i prawidłowo działający system wentylacyjny zapewnia stałą, dyskretną wymianę powietrza zużytego na świeże.

Możemy wyróżnić systemy wentylacji ogólnej (obejmują zasięgiem całe pomieszczenia, budynki itp.) lub wentylację miejscową (np. wyciąg nad kuchenką, który ma za zadanie odprowadzać zużyte powietrze tylko z małej strefy).
Systemy wentylacji możemy też podzielić na naturalne i mechaniczne. Naturalne, czyli wykorzystujące zjawisko ruchu powietrza pod wpływem różnic temperatury lub wiatru to: infiltracja, eksfiltracja, przewietrzanie i wentylacja grawitacyjna. Tak jak dwa pierwsze zjawiska zachodzą samoistnie i polegają na przedostawaniu się powietrza z zewnątrz i na zewnątrz przez nieszczelności budynku, tak do wentylacji grawitacyjnej buduje się specjalne systemy kanałów, kratek i nawiewników. Zaletami tego naturalnego systemu wentylacyjnego jest niski koszt inwestycji i eksploatacji oraz bezgłośna praca. Niestety, rozwiązanie takie jest mało efektywne (działa głównie zimą, kiedy tworzy się różnica temperatur a co za tym idzie różnica ciśnień powietrza), i nieekologiczne (ogromne straty cieplne) i nieekonomiczne (brak odzyskiwania energii zgromadzonej w ciepłym powietrzu odprowadzanym na zewnątrz).
W celu poprawy efektywności systemu coraz częściej stosuje się wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej, poprzez zamontowanie na wylocie kanału specjalnej obrotowej nasady z napędem mechanicznym. System taki nazywamy wentylacją hybrydową, ponieważ działa w sposób naturalny kiedy warunki na to pozwalają (odpowiedni ciąg w kanałach) i przełącza się na wentylację mechaniczną, gdy jest to niezbędne. Montaż turbiny poprawia też ekologiczność wentylacji grawitacyjnej ograniczając zbyt szybki odpływ ciepłego powietrza na zewnątrz przy dużych różnicach temperatur.
Wentylacji grawitacyjnej nie należy w inny sposób mieszać z mechaniczną – bilans powietrza doprowadzanego do budynku musi się zgadzać z ilością powietrza odprowadzanego. Montując wentylatory na jednym kanale wentylacyjnym, narażamy się na zwrotne zasysanie powietrza z zewnątrz innym kanałem wentylacyjnym.
W wentylacji mechanicznej ruch powietrza powoduje wentylator. Wyróżniamy wentylację mechaniczną wywiewną i nawiewno-wywiewną. Ten system wentylacji działa niezależnie od warunków pogodowych, a kryterium poprawnej instalacji jest jego cicha praca. System nie powinien emitować dźwięków typu gwizdy, szumy czy stukanie – świadczy to o złym wykonaniu (wadliwe wentylatory, źle dobrana średnica kanałów czy nawiewników). W systemach wentylacji mechanicznej stosuje się filtry, oczyszczające pobierane z zewnątrz powietrze.

Salon Abakus Olsztyn oferuje:

  • kanały wentylacyjne
  • nawiewniki
  • wentylatory
  • filtry wentylacyjne automatykę
  • sterowniki
  • rekuperatory
  • kratki wentylacyjne

Renomowanych producentów:

Flowair, VTS, Awenta, Prodmax